Velkommen til Kunstskolen i Rogaland.
Midt i Stavanger ligger KiR, en fagskole i kunst. Lærerne er profesjonelle kunstnere. Undervisningen er prosjektbasert med 1 - 4 ukers perioder. Vi er en liten skole med 40 studenter. To ganger om året drar vi på studietur til de viktigste kunstutstillingene (Dokumenta, Veneziabiennalen etc) eller kunstmetropolene (NYC, Berlin, London). Studentene våre lager utstillinger utenfor skolen så ofte de får sjangsen.
Alt du vil får du til
Følg drømmen! Kunstskolen er for deg som vil utvikle kreativiteten din.
Du kan søke om skoleplass for 2016/17
Søknadsskjemafor 2016/17 er klar. Fyll det ut og lever oppgavene. Fra 1.februar begynner vi å behandle søknader. Fortløpende opptak til studieplassene er tatt, deretter lager vi en venteliste.
søknadsskjema pdf
scroll these pages...
Lurer du på å søke?
Har du sjangs - så besøk skolen før du søker. Du er alltid velkommen, men avtal tid. Du kan også ringe eller maile oss spørsmål.
Skoleår 2016/17
Vi har fortløpende opptak fra 1.februar 2016. Du søker og i løpet av tre uker prøver vi å ha gjennomført eventuell samtale og tatt en avgjørelse.
Hvordan søke?
Fyll ut søknadsskjemaet og lever svar på oppgavene. Vi ønsker en motivasjonstekst, 8 arbeider (se oppgavene) laget spesielt til KiR, evt. supplerende verk og bakgrunnsinfo om deg. Arbeidene skal være i minst to av teknikkene; tegning, maleri, foto, skulptur, grafikk, digitale arbeid, video, tekst mm.
søknadsskjema som word fil
Husk å ha det kjekt når du arbeider med oppgavene. Bruk så lang tid som du kan på søknaden. Vi bruker å si at alle som vil får det til...
Sikt høyt!
KiR gir grunnlaget for en framtid innen kunst, arkitektur, design, kultur. Kreativitet er etterspurt!
Søknaden
Vi legger vekt på arbeidene dine og motivasjonsteksten. Du kan sende alt pr mail. Avfotografer arbeidene dine, ikke lag bildene for tunge, 72 dpi holder. Send evt. flere mailer. Søknaden og arbeidene kan også leveres/postes til skolen. PS får du ikke kvittering for mottatt søknad, kontakt skolen, for da har noe gått feil med mailen.
Studentbolig
Søknadsfrist for Studentsamskipnadens boliger er 15.april. Du trenger ikke å ha fått skoleplass for å søke. SiS har forskjellige studentboliger flere steder i byen. Prisene varierer, men er inkludert strøm og wifi. Er vanskelig å finne noe billigere enn SiS. Du kan søke om å stå på venteliste etter den 15.april.
søk bolig hos SiS
Kriteriene
Kriteriene opptakskomitéen vurderer er; faglige ferdigheter & modenhet / skapende & innovative evner / generell forståelse for faget / motivasjon & læringskompetanse.
To profesjonelle kunstnere ved KiR vurderer søknaden din og innkaller de som er kvalifiserte til en samtale. Både oppgavene du har laget og motivasjonsteksten din vektlegges.
Søknad
Har du problemer med nedlastning av søknadsskjema så ta kontakt med oss og vi kan sende skjemaet i posten eller i en mail til deg.
Søknadsskjema pdf
Skolepengene
Du betaler 30.000,- i året 2016/17, dette utgjør under 25% av hva skoleplassen koster, resten dekkes av offentlig støtte. Du får altså mer skole enn det du betaler for...
Kostnader
Du må regne med materialkostnader på 5-8000,- pr.år. I tillegg får du kanskje lyst på eget kamera, computer m.m.
Du betaler 460,- pr semester til SiS Student- samskipnaden. Da kan du søke studentbolig, barnehagepass og trene veldig billig. SiS støtter mange former for studentvelferd.
SIS
Lånekassen
På generelt grunnlag kan vi si at du får lån og stipend for å studere ved Kunstskolen i Rogaland. Det er Lånekassen som bestemmer dette basert på din søknaden til Lånekassen.
Lånekassen
Godkjent & støttet!
Kunstskolen er godkjent av NOKUT og mottar statsstøtte, støtte fra Rogaland Fylkeskommune og Stavanger Kommune. NOKUT sikrer kvaliteten på høyere utdanning og har godkjent Kunstskolen. Vi er en fagskole i billedkunst og utdanningen gir 120 fagskolepoeng.